Súhlas so spracovaním osobných údajov

udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(ďalej len „súhlas“)


Dotknutá osoba udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov pre

• ÚNIU LIGOVÝCH KLUBOV,

Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

IČO: 42 168 970


• SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

IČO: 00 687 308


• FORTUNA SK

Einsteinova 23 851 01 Bratislava 851 01

IČO: 00 684 881

(ďalej len „ Spoloční prevádzkovatelia“).


Dotknutá osoba udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu a zasielania informácií o novinkách od komerčných partnerov spoločných prevádzkovateľov prostredníctvom newsletteru.

Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné. Bez udelenia súhlasu nebudú spoloční prevádzkovatelia oprávnení zasielať Vám na e-mail informácie o novinkách prostredníctvom newsletterov.

Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať využitím jednoduchého odkazu v zaslanom newsletteri alebo, alebo kontaktovaním Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese

newsletter@futbalulk.sk.

Ďalšie informácie ohľadne spracúvania osobných údajov ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu a pod. sú dostupné priamo na mieste a zároveň na http://www.fortunaliga.sk/text/27-gdpr.